பக்கம்:தூத சென்ற தூயர்.pdf/97

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
91

–91–

உலூகர் துரியனிடம் எண்வெவற்றை எடுத்துக்

கூறினர் :

7. சஞ்சயன்

சஞ்சயமுனிவர் தருமரி.ம் கூறியவை யாவை?

தருமர் சஞ்சயf ம் 'ம்.ாத்துடன் எடுத்து

மொழிந்தவை வீமன் கோபத்துடன் என்ன கூறினன்?

8. கண்ண ன்

கருமர் கண் சைனேத் துரியனிடம் தூது அலுப்புதற்குமுன் என்னென்ன கூறுமாறு அலுப்பினர் : -- வீமன் வெகுண்டு உரைத்தவை எவை? அர்ச்சுனன் அறைந்த மாற்றங்கள் ਾਂ ? நகுல சகாதேவர் திரெளபதி நவின்றவை எவை? கிருட்டினன் ஏன் விதுரர் வீட்டிற்குச் சென்ற னர் விதுரர் எப்படிக் கிருட்டினனே உபசரித் தனர். கிருட்டினன் தான் எதன், பொருட்டு விதுரர்

இல்லத்தில் தங்கியதாகத் துரியனிடம் கூறினர்? கிருட்டினன் துரியனிடம் கூறியவை எவை? துரியன் தன் கருத்தாக எண்வெவற்றை அறி

வித்தனன்? துரியனுக்குப் பீஷ்மர். துரோணர், விதுரர்

அறிவித்தவை