பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/379

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தொல்காப்பியம் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை

நாடவற்கருளிய பிள்ளையாட்டு பிள்ளையாட்டு

கையறுநிலை

தலைத்தாள் நெடுமொழி

தன்னொடு புணர்தல் நெடுமொழிகறல்

பிள்ளைப்பெயர்ச்சி 'வேத்தியன் மலிபு

குடிநிலை இளம்பூரணம் (பாடம்) குடிநிலை வெறியறிசிறப்பின் வெவ்வாய் வேலன் வெறியாட்டியர்ந்த காந்தள்

போந்தை

வேம்பு

ஆர்

வாடா ஸ்ளி

கழல்நிலை

உன்னநிலை

பூவை நிலை

ஆரமரோட்டல்

ஆபெயர்த்துத்தருதல் சீர்சால்வேந்தன் சிறப்பெடுத்துரைத்தல் நெடுமொழி தன்னொடு புணர்தல்

கரந்தை வருதார் தாங்கல் வாள்வாய்த்துக் கவிழ்தல்

பிள்ளையாட்டு

காட்சி

கால்கோள்

நீர்ப்படை

நடுதல்

பெரும்படை

வாழ்த்தல்

வஞ்சித்திணை 1. இயங்குபடையரவம் வஞ்சியரவம் 2. எரிப்ர்ந்தெடுத்தல் உழபுலவஞ்சி 3. வயங்கலெய்திய பெருமை பெருவஞ்சி (இதுவும் எரிபரந் தெடுத்தலில் அடங்கும்)

4. கொடுத்தலெய்திய கொடையின வஞ்சி,

கொடைமை குறவஞ்சி