பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/380

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தொல்காப்பியம் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை

5. அடுத்துணர்ந்தட்ட கொற்றம் கொற்றவஞ்சி 6. மாராயம் பெற்ற நெடுமொழி மாராய త్రణ, நெடுமொழி

வளு 7. பொருளின்றுய்த்த பேராண்

பக்கம் பேராண் வஞ்சி 8. வருவிரைப் புனலைக் கற்சிறை

போல ஒருவன் தாங்கிய பெருமை ஒரு தனிநிலை 9. பிண்டமேய பெருஞ்

சோற்றுநிலை பெருஞ்சோற்றுநிலை 10. வென்றோர் விளக்கம் நல்லிசை வஞ்சி 11. தோற்றோர் தேய்வு (மழபுல வஞ்சி இதன்

- பாற்படும்) 12. குன்றாச் சிறப்பிற் குற்றமில் சிறப்பிற்

கொற்றவள்ளை கொற்றவள்ளை 13. அழிபடை தட்டோர் தழிஞ்சி தழிஞ்சி

குடைநிலை வானிலை கொற்றவை நிலை முதுமொழிவஞ்சி பாசறை நிலை உழிஞைத்திணை குடைநாட்கோள் குடைநாட்கோள் வாணாட்கோள் வாணாட்கோள் ஏணிமிசை மயக்கம் ஏணி நிலை முற்றிய முதிர்வு முற்றுமுதிர்வு அகத்தோன் வீழ்ந்த நொச்சி புறத்தோன் வீழ்ந்த புதுமை நீர்ச்செரு வீழ்ந்த பாசி பாசி நிலை ஊர்ச்செரு வீழ்ந்த (பாசி) மறன், மறனுடைப்பாசி மதின்மிசைக்கவர்ந்த மேலோர்

பக்கம் எயிற்பாசி மதிற்குடுமி கொண்ட மண்ணு

மங்கலம் மண்ணுமங்கலம் வென்றவாளின் மண் வாள் மண்ணுநிலை தொகை நிலை தொகைநிலை முரசவுழிஞை கந்தழி

காந்தள்