பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/401

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(çL 7-qadīshī) qıHnųngo logo? tạl-1711Jog) (K9崎998) 4?-ı (çori · @-trisē. Ģafft - ngogqo um 41@o@) apriņ9@rag) 1,9 uo@@@ goqja’s rispososīgi (+ p-nuori spaľo)

qø.659@rno) 1,9 ugloạog?

(#0Z-#61ąžųog gør ogjogo(9) z graj H)

upseyre iso usog)ąoujo orado(8)(†67 graffi)oqa’s mossosīgs

(gzzz-ụ0090711$$sto)Ingqi -109@loportsg)(#LL 19aĵo)

©@đĩ) đẹ):90 #16)șaðurig) gymheas 199£ ©@goodprtog)oos

(z)) 0147围可遏74)(#6Z quařsı)

qsmango@rie) ogon419 ma’ qsựso ofi@rngn -Tos@logorse) ıso «ogočnoeuis?

©-i uri quaereo@@@rie) fgif@re seg oorgio

(ç-noogis@orlog), H) @199.341.11.1991ņ997

(+)-nooqaffortø0 H) ao ugi uøegorio qọgig)+'smrto

(z-rigøqis@orlog) Hı) qig) ugi qisms urī£)ąonoso)

dege și logos 11@'s

岛战喻GR9 .aegeredegø@@-Togor,

qosorg.nggqsaṁgočo £§qigones gurip

qisoopgø59

fformos) șHņaffeg