பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/401

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


________________

சிறப்புச் செய்தது வெல்டொறியும் நாடும் (4 வெ. தும்பை -2) விலக்கவும் போர் துணிந்தது வயிர்மேல் வளைதால் (பு வுெ ,தும்பை -4) ஒன்றற்கிரங்கல் மின்னார்சினஞ் - (பு.வெ.தும்பை -5) படைத்தலைவரை வகுத்தது கங்கை சிறுவனுங் பெருந்தேவனார் பாட்டு 1. தானை நிலை தும்பைத்திணை பகை பெருமையிற் குழக் களிற் றரசர் வெண்குடை மதிய (புறத்திரட்டு, அதமர 10 (பதிற்று 82). (புறம் 294) சென்றவுயிர்போலத் கைவேல்களிற் முடிமனரெழுதரு வெண்குடை மதிய (சிந்தாமணி-2223) (குறள் 774) (புறம் 194) (சிலப். கால்கோள் வரிகள் நறுவிரை துறந்த கைவேல் களிற் (புறம் 276) 194-204) தற்கொள் பெருவிரல் {குறள். படை ...ச் 4) நறுவிரை துறந்த தற்கொள் பெருவிரல் (தகடூர் யாத்திரை', புறத் திரட்டு. படைச் செருக்கு 9.} கோட்டங் கண் ணியும் (புறம்.175)