பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/406

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(£ føđì-a igaĵo) đg) tartosi utto (o)soposĩ fix-æ

offrì ure owo ureļs urīg)

(8 osoɛɛ ɖɔ o 1,9aĵo)) rī£9,97 @softes@@g

smiso? Hm sfîIŪạs-a Haegi · @T.(Nossaï sı o quo? 119 so iļ9@ uriejąī£)rn(e)) quaeqøáře) rnos 7:s

(Os trạsole) - lys af Ø) tauoso) (shqetso uolo)

(çços • 1,9 asso) #4 urasa sig ufødtổ

(s · Os · Iseaso) Thoso) gồais)?

( ! go! ' 19aĵo) sigqig) sī iş9địae

(0; ± 0,9 pre-urisportog)) 3)Nogoljo (g) sørın số đĩ),

道fg)

og fiuose) są finns of -g

txođầ-ą;

qiopspris@os, inț¢) ??? suwi ugon seitsg)

역武道rt isoso yn gospụoựcorso

q1oori 47.1/1, grø 19257.607 sĩ ŋoof)%)Ġ

£ € I sąsigra) qørnro @ @ @ uolo, (; ; quash)(Oz qīāīH) 1999 spøpigg)!?qi-no-isopygsfùqī)();og shqių mg)-ti % și mẻ sıfı yasaegs#rngeg: ? £ 1.119.94 sửgì tro eosqi usửsinrio) saj gosứ mạo is wriae so: