பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/414

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(93 i qi@h) f@@-igor,

aon sahısr-ı geri

sĩ rig) !! !! ses qosht

(cgę ~1,9079) (5) unøgsg)fio fou-ïof@ @ @ (9ĝ9 · 1,90(9) uņotos@sīąĵo渤) (#9), qøaĵo) afgøRĪ Agosgosfilo*{{{gris, (1 g/, 'qø@@) gọgs stø09 pogo@fif@h-Eros (Zç9 · 1,90(9)) gogo@o.worl79@ togøse soorto*Đạonoce 1@* (99/, tạoaĵo) ©@urie) s-a1,9@ırı€) (kỷ 1, * 1įvas'?) șņuožų, ąžuo uso o1ựs sigo uprasé suri yasito nos追m庭95冷准4495塔母quico sfiques#mri osas solo uso is writs to