பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/415

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


({ og 1,9aĵo) 199ų995 um 199ų995 urm

(8z6 1ț9aĵo) igormg) sī Ō ōgogohe af No ( į gnœ949@ņIs-siste ujoj)0109)||1999 loĝ9@1,939 In unoqogħ-107 đỉsog)? ugagiae urmfigogo uos !! locots (Loz · 1,9đĩ%)) rạif@uş9f9top1,95?gador us iso o í s 6Z , 119aĵo)) IỆreos@rısı Moorm{g}(Trigoņi unotrigo urrirņu rato, (zos quash)(9zg • 1,907;o) ) orques-u-rage-aqŤgoose) urn 1090999'affgouigo ndoqoxoso) (I secī£ (apaĵo) ự895 urmIĘogo Goarn (L. 07.09.11.1191,9%· 1,907@) Igif@1,969019% (守守Z:49@@)(I giornuft» (gaso)(s tz · 1,9 af Ø) $iqiế3 4ısms@g9.gaqiqørn uno @no sposo), TØR@qacco-uccess(){3}}}@>

(8 u 1991ges · ựeaĵo) lj1991,903 p.4ısms@g9.gg@ofo og fisngri sırồąsựgefaosiąjungefa @ lluog(@s@ ·LI