பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/430

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(OLZ-8ZZ

(dogo unţii sobriñỹ rogodnosno 41 udīg)ąfotoo --TamilBOT (பேச்சு) 14:18, 2 ஏப்ரல் 2016 (UTC) (ços quash) offesio įogaeg);

§ @ņII/541 uri

| Z-$ giroşg qia’sı) 1990,9 ugĚ síðsyfikfī) do útf)

torņi uo uitgeggiaľko

  • 1@ -1,9 ugotiof)gosban

(I-02 :çĮ qiao Hi) 1,957ņaïeg spurn so (ç I qaaffi) சி? 'இ ஆகும்

(89 · 49.11@@@%fĐ) #411;o qitoriqi@@> owosar grosso

(«oorĝigi-stagsg) qī£IỮąf.drag) sīlīnijs) (49 golfo o sidogg) logostocytowo-uga ingeorgig (oorsjøi-sanog) qisi@ąť urig) çılkogo orgig (I-LI :$g gaffa) o'qiqizo su uso) torgruj@ 07&oggì asso (çg 1,9 U5 osófi)) uuriqi uso işluff sur

apso spurntaf)gelo

a9ae9qøố p-a uri

(Zçɛ quaĵH) judourg) qortog) saīsi

(I gooițiat ongeg) qassaïqī urīg) sausosoņğ

(90949Ġ qø~ı urı

qi&tøorgiữa sẽ loạ907 sosiaegn 1990-199ơi

qigo orņigt spolufto

Hot 11 orr qofişi -isso

qi qoforĝigi Isārņ9ơn ($$41,8 @@affeg

!urnĝon n saorenosť

Łrngootboy Jugotoșas

q11,9 pongiuotoj

!rnrı oņ suos?