பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/432

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(z qıařH) § @s qiú)rnøqi&? (If, qwashi) qıtto uso egif@ao suo

¿Normēšauri ț¢oris uoff

(, ; quassa) quo uso igif@as uso (z qıařH) 49egĪ Ģģiųootsi logowy (Oz quash) 9了冲1岛哈4ggdp?领 (szz sias Hi) ș~~aoqoftas rmosio

șingsorgoņxiroeg#of

(961 giaľH) orn;oe) notasaoqøgs -ıçerıquổ

(po garh) qino uso qtigēno tio 冯翊澳gn验 (Oz-qıtū’H) qarĝēụns apsiņasH ıyetı

(6ZZ qu’H) ș~~ī£) q'atoornróis,

quae eosiguietoj

"Tooraqiếổ mụuosingoso Igrao uso qidi)??gigi agos@ąorea’yı ‘asoh '1,2 ugi

!rnrıç)ņas ges@