பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/433

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


நூற்பா முதற்குறிப்பு அகரவரிசை

(எண் பக்கத்தைக் குறிக்கும்)

அகத்திணை மருங்கின்.

அதுவே தானும்.

அமரர்கண் முடியும்

அறுவகைப் பட்ட.

இயங்குபடை அரவம்.

உழிஞை தானே.

ஊரொடு தோற்றமும்,

கணையும் வேலும். காஞ்சி தானே. காமப் பகுதி.

குடையும் வாளும். குழவி மருங்கினும். கூதிர் வேனில். கொடிநிலை கந்தழி. கொடுப்போர் ஏத்திக்.

டு

التي سميع أن

உசு டு

。257 万

& EF

è 537

ෆි_ද්, 2.

وجته التي تعي

2.A.)

2 ఉ! &:

تین اقت : &

2- 9Hg。

O Pسe

饭、Q历一

ہوئی & .i#

கொள்ளார் தேஎங். கொற்றவள்ளை,

தானை யானை, தாவில் நல்லிசை, தும்பை தானே.

படையியங்கு அரவம். பாடாண் பகுதி. மறங்கடைக் கூட்டிய. மாற்றருங் கூற்றஞ். மெய்ப்பெயர் மருங்கின்.

வஞ்சி தானே. வழக்கியல் மருங்கின்.

வாகை தானே. வெறியறி சிறப்பின். வேந்துவிடு முனைஞர்

க3.இ

கடக டு

கடுஇ

ங், கி.கிட

る ?gコ

母令.

2. i. இன்

豆一{}{}

c94 6া

உ எடு

أينو irخ وتكي

Ξ- έξι