பக்கம்:நபிகள் நாயக மான்மிய மஞ்சரி (கவிதைகள்).pdf/57

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


91.

நிந்தையின்றி வேருென்றும் நேர்ந்துரையாப் பாவியும்பின் சிந்தைகனிந்(து) உம் அடிக்கே

சய்யபுகழ் பாடிவரச் சந்தமிக்க மெய்யிலிட்ட தக்கபரி வட்டமொன்றை முந்தஅளித் தாண்டதிந்த முச்சகமு. மெச்சாவோ

முத்துநபி நாயகமே முச்சகமு மெச்சாவோ!

92

தீயனபூ ஜாகில் தந்த செல்வன்.இக்ரி மாஉம்மை நேயமொடு காணஎண்ணி நேர்ந்தடைந்த போதவனே ஏயஅழைத் தங்கமர்த்தி ஏற்றமுக மன்கூறி து.ாயசெழும் போர்வைதந்த சூழ்நிலையும் பேனேமோ சோமநபி நாயகமே

சூழ்நிலையும் பேனேமோ!

93

"மன்னன்ஒலி தீன்றெடுத்த மாமகவை நும்மகற்காப் பின்னமற ஈவம்இனிப் பேர்த்தளித்துக்காமின்’ எனச் சொன்னஉரைக் குட்டுணுக்கிச் சூரஅழல் கக்குதந்தைக் சன்னமுத மாணவுங்கள் ஏற்றநிலை சாற்றேமோ ஏதில்நபி நாயகமே ஏற்றநிலை சாற்றேமோ!