பக்கம்:நபிகள் நாயக மான்மிய மஞ்சரி (கவிதைகள்).pdf/64

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பாடல் முதற்குறிப்பு

அகர வரிசை

பாடல் பக்கம் பாடல் பக்கம்

அங்கசுத்தி 10 காட்டுமர 8 அத்தனருள் 17 காவல்சிறையில் 34. அழுகுமல் 5 குற்றமற 28 அன்னேயப்பன் 13 குற்றமனத்தொருத்தி 8 ஆண்டும் 35 குற்றமுற 21 ஆதிஒருவன் 2 கூறுவலக்கை 31 ஆருமறியாது 19 கேடுவரும் 33 ஆர்ந்தக்க 13 கொடுத்தமுதற் t? இன்மை உண்மை 16 கொண்டபுெரு 8 உண்டியின்றி 1 6 கொல்லவென 22 உண்ண உணவு 7 கோதுமை 3{} உள்ளுணர்வு + 8 சட்டத்தால் 27 உற்றபெரும் போரினிடை T 3 சித்தமுற 6 உற்றபெரும் கண்பரிடை 6 சின்னஞ் 14. உற்றமகன் 3C சுத்தபர

எங்கள் கபி 29 செங்கதிரும்

ஏதுங்கதியின்றி 1 + செம்புவெள்ளி T 1 sa3ಿಟ# 1 4 செல்லும் 4. ஐயைக்து 15 சென்றவழி 20 ஒன்றன்பின் 35 தக்கவய 14. ஒன்றுதெய்வம் 2. தந்தைக்குமாற் 3's ஒன்றுமில்லை 13 தாரமென {5 ஒன்னலரோ 28 தீயனபூ 32 கண்டவுடன் 2i தீரா 10 கல்லால் 5 தீவமிட 3+

፰8