பக்கம்:நபிகள் நாயக மான்மிய மஞ்சரி (கவிதைகள்).pdf/65

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பாடல் பக்கம் பாடல் பக்கம்

துர்க்தமலை 24 மண்ணுண்ட

தோழரபூ 30 மல்லுடைய § கிங்தையின்றி 32 மன்னன்ஒலி 32

நீசனபூ 4 மாண்டசவம் * Q

கோவுற்ற 35 மாண்டசிறு 29

பள்ளியிடை 3 மிக்கபொருள் 7

பாதகன் 33 முடியாட்சி +7

பாரியர்த்தா 甘2 முன்னபியும் B

பாலர் முதல் f 3 மோசமிகு 34. பிச்சைகொள 28 யோகமன்று 22

பித்தமுறு 34 வஞ்சத்தால் 25 புங்கமழை 26 வஞ்சமற்ற 密

பெண்டுபிள்ளை շ7 வாதமிடும் 22

பெண்ணினத்தை * 2 வாய்ந்த இன்ப 19

பெற்றசிறு 2 வாய்ந்தஓட்டை 25 பொய்யென்று 27 வாய்ந்த சிவி

பொல்லா 9. வாய்ந்ததிரு 5

போதுவிழு 24 வாய்ந்தபெரு 11 மக்கத்தார் 24 வாய்ந்தமன 3 மக்கநகர் நீத்தவர் + 3 வாய்மையல் 20 மக்கங்கரார்செய்த 33 வாழுமுங்கள் 23 மக்கங்கள் வாழ்வொறுத்து 21 வானுமில்லை 23 மக்கங்கர் விட்டெழுந்து 9 விண்ணுமில்லை 23

மக்கம்விட்டு 25 வெட்ட 25

மக்களிடை 20 வெல்ல 23 மக்களொடு வைதவன்பால் 25

+5

39