பக்கம்:நாலு பழங்கள்.pdf/28

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


22 நாலு பழங்கள்

அதோ பார்: தென்ன மரம் எவ்வளவு உயர மாக இருக்கிறது! தென்ன மரம் நிற்கிறது என்று சொல் பார்க்கலாம்” என்று அம்மா சொல்லிக்

கொடுத்தாள். х

குழந்தை, தென்ன மரம் நிற்கிறது, தென்ன மரம் நிற்கிறது' என்று உருப் போட்டது.

'பெருச்சாளி பார்த்திருக்கிருயோ? அது சுவரை யெல்லாம் குழி பறிக்கும். குடு குடு என்று ஒடும்' என்ருள் அம்மா.

'பெருச்சாளி என்ருல் என்ன அம்மா” என்று கேட்டது குழந்தை. - -

"எலி பார்த்திருக்கிருய் அல்லவா? அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனல் மிகவும் பெரிசாக இருக் கும்' என்ருள் தாய்.

'இவ்வளவு பெரிசாக இருக்குமா?’ என்று குழந்தை தன் கையை விரித்துக் காட்டியது.

ஆமாம், அவ்வளவு பெரிசாகத்தான் இருக் கும்' என்ருள் அம்மா.

ஆந்தை தெரியுமா?”

தெரியாது." -

"அது ஒரு பட்சி. கண் உருண்டையாக இரு க் கும். கொட்டக் கொட்ட விழிக்கும்.” -

ஆந்தை முழியன் என்று பக்கத்து விட்டுப் பையனை யாரோ சொன்னர்கள் கேட்டிருக்கிறேன்.”