பக்கம்:நூறாசிரியம்.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.முதற் குறிப்பு பாடப் பெற்ற நாள் பாட்டு எண் பக்க எண்
முரசுகடிப் புண்ட 24 133
முற்றச் சிலம்பியின் 23-2-62 26 125
முன்றில் வேங்கை 21-5-62 47 217
மெய்யெனக் கொள்ளினுங் 14-11-62 43 201
யாங்கியா னாற்றுவன் 28-9-61 10 44
யாங்கோய் வாளோ 33 161
யாண்டவ னாயினும் 29-10-62 71 300
யாண்டுசில வாக 45 207
யாவர்ப் பாடுகங் 27-9-61 50 226
வடுவின் றெடுத்த 3-2-62 39 185
வலிதே காலம் 08 33
வளிநிலந் துறந்த 86 364
வற்றக் காய்ந்த 42 198
வானத் தாயினும் 21-11-62 89 372
வானினு முயர்க 16 80
விரைவா கின்றே 14 56
விழவிற் றப்பிய 06 22
விழைவே வேண்டலின் 6-10-61 09 39
பின்னிணைப்பு பாடல்கள்
அளியல் யாமே
ஆலங் கொழுவிலை 21-5-62
உளப்போங் கல்லை
உள்ளுவன் கொல்லோ 20-11-62
ஊன்றிய வித்தே 2-2-62
ஏவலன் மகனே 7-11-62
ஒருபுடை அவலம்
கேளே வேண்டெம் 28-9-61
கேண்கொணர்ந் தன்பின்
தீதலர் தெரித்த 26-9-61
தேமாங் கொழுந்தை 3-2-62
தொக்கின் தொகாது
நெகிழ்ந்த கைதொழ 16-11-62
நெஞ்சுநலம் அழுகிய
நெடுங்கல் அடுக்கத்து 2-2-62
பசுந்தழை பொடிந்து 5-9-61
பொறி மயங்கி அறிவயர 29-10-62
மஞ்சள் மசித்து 2-2-62
மனையறம் புரந்த 31-1-62
மின்னகம் புலந்தர
முகில்தொடு தெங்கின் 23-2-62
முப்புடை முந்நீர் 20-2-62
மெய்யறி நெஞ்சே
யாக்கைக் குளிரிகு