பக்கம்:நூறாசிரியம்.pdf/362

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

336

நூறாசிரியம்


வளம் முந்துறுத்தும் வாழ்வதும் இன்றி - செல்வத்தை மிகுதியாகத்

திரட்டிவைத்திருந்தும் அதன் பயன்துய்த்து வாழ்தல் இல்லாமல்,

வளம்- வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பல்வகைச் செல்வங்கள்.

முந்துறுத்தல் மேம்படுத்தல், மற்றையவரினும் அதிகமாகத் திரட்டி வைத்துக் கொள்ளுதல்.

செல்வத்தைத் திரட்டிவைத்திருத்தும் அதன் பயன் நுகர்ந்து வாழாமை வியப்புக்குரியதாயிற்று.

எழுந்து அலைந்து அயின்று எழுச்சியுற்றுப் பொருட்கென அலைந்து உண்டு. அவா அடங்குதலின்றி மேன்மேலும் முயன்று திரிதலின் எழுந்து அலைந்து என்றார்.

உண்ணுதலை ஈண்டுக் குறித்தது அதன் சிறுமை கருதியென்க!

விழுந்து உயிர்ப்பு ....... வியப்பே - செயல் இழந்து கிடந்து உயிர்விடுதல் வியப்பானவற்று ளெல்லாம் வியப்பாம்.

உயிர்ப்பு அடங்குதல் மூச்சுவிடும் வினை ஒய்தல்,

இப்பாடல் பொதுவியல் என்னும் புறத்தினையும் பொருண்மொழிக் காஞ்சி என்னும் துறையுமாம்.