பக்கம்:பகுத்தறிவு (1956).pdf/223

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

21–12–56

முன்னேற்றப்: -பாதையிலே

شم Y BMMMS MMMM MMeeS eMeMM MMMe MMe eeY

சேந்தமங்கலம்

23-12-56 ஞாயிறு மால்ே 6-30 மணிக்கு பெருமாள் கோவில் முன் பு திரு. அழகு அ வ ைன் தலேமையில், திரு. கி. மனுேகன் பி. ஏ. ஆ ன ஸ்.

ஜி. பி. சோமசுந்தரம் ஆகியோர் பேசு வார்கள்.

-செயலாளர் தி. மு. க.

தேர்தல் நிதி நிகழ்ச்சி. சேலம் மாவட்டம், இடைப்பாடியில் 27-12-56 வியாழன் மாலை 4மணிக்கு மாவட்டதி.மு. ச. பொருளாளர் தோழ.ே பி. எம். இப்புசாமி அவர்கள் தன்மையின்

தோழகேன்.இரா. தாண்டவன். மு இராசு, ஆர். வி. பெருகன், நாராயணன் மற்றுக பலர் பக்கு பெறுக

கைப்பந்தாட்டக, உடற்பயிற்சி விளே யாட்டுகள், குஸ்தி, குறவன் அறத்தி நடனக், ஒாக்க நாடகம், சில ை விளே காட்டுகள்,இசை நிகழ்ச்சி இத்தனேயும் கடைகெறுக. கட்டணம்: ஆண்கள் 0-4-0 பெண்கள் 0-2-0

-தி. மு. க இடைப்படி:

1957 திராவிட நாட்குறிப்பு டயரி) % தி. மு. கழக முழு விவசங்கள் * 1200 தி. மு. க. கிளைகளின் விப

சங்கள் ஆ. பேச்சாளர் முகவரிகன் ஆ. அஞ்சல் செய்திகன் ஆ. விற்பனவரி, வருமான வசி, பதிவுக்

கட்டணங்கள் அ. பக்கத்துக்கு ஒன்று வீதம் அறிஞர்

களின் 365 பேசன் னு சேகள் ஆ. இன்னும் பலவித குறிப்புகளும் விவா

ங்களும் அடங்கியது கலிகோ பைண்டு-உதயசூரியன் முகப்பு ஒன்றின் விலை ரூ 1-0-0 夺丁 、

செலவு தனி. போர்வாள் அலுவலகம், 128 பிராட்வே, சென்னை-1.

-#3

'உடன் அட்டாலோ’ என்று இந்தி யின் வந்து பெயரெடுத்த மடம், வான ரதம' என்று தமிழில் வந்து பெயரை எடுத்துவிட்டது!

கதைக்குக் காலில் லே பழுது மட்ட விமானமொன்று ஏதோ ஒரு காட்டில் இறக்க, அதிலிருந்த மாத காட்டான்' ஒருவன் , அந்த நாட்டு ஏழையினத்து எழிலரசி ஒருத்தியின் காதலுக்குக், வாழ்வினில் ஏற்றக்கொண்ட காட்டாசி யின் காதலுக்கு க சாத்திரமாகி, முடி வில் நாட்டாசியின் சூழ்ச்சியால், மனத் தில் வரித்த மன்கை கலலானே இழந்து, பனக்குன்றி, பிடிககு இ கதைதான் க ச ட் சி அமைப்புகள், அலன் காா வேலேப்பாடுகளுடன் அ ரு ை ய : இருக்கின்றன. வெளிப்புறக் காட்சி களேத் திறயையாகப் படமாக்கியிருக் கிரும் கண் .

கிகி.மியின் கடிப்பு கண்முக இருக்கிறது. சோகக் கட்டங்களில் கடிக்கு பொழுது கனவுணாச்சிகளை கண் முக பிரதிபலிக் கிருரர். திவிப்குமார் கட்டைபோல வந்து போகிருர், சூரியகுமாரியின் கடிப்பு சோபிக்கவே இல்லை. காதல், சோகம்,

'வானாதன்."

மரணத்தை ட் டி ன்

வான ர த ம் இ.

கோஆக் , தாமக் எதுவானுலுக் கிரித் துக்கொண்டே போய்விடுகிருர், ஆகா. வின் நகைச் சுவையில் சுவையில்லே. மாருக, அவருடைய கோமாளிக் கூத்து, எரிச்சலேத் தான் ஊட்டுகின்றது. ஒலி, ஒளிப்பதிவுகள் ஏதோ பரவாயில்லே.

அடத்திற்கு உயிரூட்டுவது கெளஷாத் தின் இசையமைப்பு. கான்கைந்து பாடல்கள் கன் ருயிருக்கின்றன. ஆனல் அகாவசியமான கடனன் :ளும், பாடல் களுக் ஏராளம், இருந்து ைபடம் மதி மூன்றுயிரக் அடி மீள தான். அக்தமட் டில் நாம் பிழைத்தோங்iலடமொழியின் அசைவுக்கேற்ப வசனத்தை அமைக்க எண்ணி, மிழையே கொலே செய்திருக் கிருர் கன். -

இறந்துபோன காதலி வான சதத்தில் ஏறிக்கொண்டு, தன் காதலனிடல் வந்து, அவனேயும் தன்னுடன் அழைத் து கொன் கிருள். கதாநாயகன் உயிர் விடுகிரு.ர். பட அார்ப்போர் சிரிக்கினர் அண், லானரதமா அது? வானாம்!" னன் கிருரர்கள் கொட்டளையிலிருந்து

வெளியே வரும் ரசிகப் பெருமக்கன்.

-நா. சோமசுந்தரம்.

YeMMM MMMM MMMYMMMMBBBBeeBBYMMMBBBMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMS

வழு வாழவிடு' எனும் இலட்சிய ஏடு “மக்களாட்சி” (திங்களிருமுறை)

ஆசிரியர்: மீ. சு. இளமுருகுபெற்செல்வி 9 அவர்கள் கருத்து ஏணியும் தோணியும்

ஒ அன்றும் இன்றும் இ

இ விளுவிடை

ஆகிய அம்சங்களுடன் வாழ்க்கைத் தோழமையுள்ள மக்களின் பத்திரிக்கை. விலே இரண்டனு.

விவரங்கட்கு:

பொறுப்பாளர், "மக்களாட்சி' அலுவலகம்,

; :
: :

32, மேல்ப் புலிவார் தெரு,

: : : 响 : அ. தாமிருவர் : : : :

శ్రీ திருச்சி 1. (தமிழ் நாடு) - :

நாடெங்கும் விற்பனையாளர் தேவை ു.സ്കൂ