பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


*. *. * ●、_爱、零 هیه حفعص عجیح حرهها حجمعه -a, --> இ_. 争、。拳、.* *****************************************::::::

  • e o * 었

& *4 3. o 3 § 3. 3. 3. ' எனது கடமைகளை ஏற்றுக்கொள்ள : 3. e * * * • «)» - 党 3. இங்கு யார் இருக்கிருர்கள் ?” என்று மறை 3. § யும் கதிரவன் கேட்டான். 3. 3. 3. 3. “ தலைவனே, என்னுல் இயன்றதைச் 3. 44 o *_ $ 9 - - o • & & செய்கிேறன எனறு மண வி ள க் கு க் 3. * கூறிற்று. 3.

తట్టు معه 乾 e3, * 钦 & & • o so e مه o * 乾 * :e *Se ● * త్మీకి o * *** & o 4్యతి * يعه o తపి ᏕX ↑%12Ꮌ ❍Ꮙ > & 3. భ్రá ప్రస్త ఘోష్ణ6 : 3. o "Χ, 었: «ζ, *ృతి ఆు & & •o * ** 3. هگاه * - o o, ● وبگاه 3. * * ம் வெட்டியின் ே * - & .3 LDIJ Lo வடடி 6তা காடரி தனககுப பிடி ه * * வேண் ன் m வேண்டிர் 3. * வண்டுமென்று வேண்டிற்று. 3. ృ* e * .هیمم 4 & ெ w & 参 மரம் கொடுத்தது. & 多 * ఫ్రో 4 o & *.. •3. る****************●●●●******************る*やる 12