பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/18

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


o. --o--o.،*>...&...o...o...o...o.. -o. -o...o...!�. .o. .ae«»*...*..*..*�.-.■** き きし******* ,なy** &&**&&&&&&&&&&&*&&&み&&****&&る&***************マる** 垒 愛 �� & 费专 》、 ன் னறு 必令夺 யே த தோ & ல் வில்லை.

- L-L-ss 60s, 她 Go - வெற்றியடையும்போது னகள அஞச சிகளைப்போ ப பூச படை க் கல ம் uᏮ o

      • る。

விண் to - அவன் தோல்வியடைகிருன். மின்மினிட் கடவுளாகச் செய்துவி வதற்காக い***ト**トととト*******トともら************&&を*、トふ〜ふ、ト****ト********ド******* &&&&る&&&&&桑&**&&&み*を&を&&&*&&&る**********&&********&るゆ*&&&**&を&必 18