பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/24

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


领 る。 & 令 & & な* 象

& 魏

  • 4
  •  :

3& o 亥” 姿をふややるや●を********ややるやをふやふkをみるふるやふや ు 令 శ్రీs * & * ** ఇ: § அதிகாரம் உலகத்தைப் பார்த்துச் ; ; சொல்லிற்று: "நீ எனக்குச் சொந்தம் ". 3. *్మతి <e * ● 夺 夺 ● o 参 哆 錄 3. 爱 உலகம் தனது அ ரியா சனத் தி ல் , * அதைக் கைதியாக வைத்தது. 3. 多 * § அன்பு உலகத்தைப் பார்த்துச் சொல் § & 漫 鳞 * « 峻 命 g 象 • y? 3. $ லிற்று : நான் உனக்குச் சொந்தம். & 3. உலகம் தனது வீட்டின் சுதந்திரத்தை : & ● 影 毫 ు ; அதறகுத தநதது. 3. & 3. 3. * o & 3. 缘 莎 尊 * εξε o శ 3. ఉు ఆ+ o * & త & *** ఈ: o, * o ళ 漫 命 编 蒙 事 ఉ? 3. மங்கும் பகலுக்கு இரவு முத்தமிட்டு : ; மெதுவாக அதன் செவியில் சொல்லுகிறது: : 3 ' நான் சாவு, உனது தாய். நான் உனக்குப் ; * 蠟 编 虑 *。警罗 తs : புதுப பிறவி கொடுக்க விரும்புகிறேன். 3. ல் త o 3. ☾ ఈ్శ & **る**を受****を※*や●●※や●るるる**をゃ●* **ふる********* 24