பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


|్మ * :نوع حافع عی: ● ●、* همه حلهه ماهی حمام جمعه اهره خاص های عامه ع ●、_喇 34۔ ـہ - ہم مر ے کے ۓ る*る************る*****を受る*※●*や●●●****るふ*****

శe 令 *3. •3. o •3. & ه به 登 变 & 3. * 哆 o 4 *్య• o - 概要 ● •oe 3. தவறுகள் எல்லாவற்றையும் வெளியே & •్మe & : நிறுத்திக் கதவைத் தாளிடுவாயானுல் உண் :

மையும் வெளியே கின்றுவிடும்.

حياته ● 领

    • ** o o * • *్మ•

•3. ميمپ 令 : * 3. o & ● os * ** & o త جيه 夺 حياته $ * o ©. & 3. * 3. ఈJ. جه * 3. +. & శు. 3. •ğ» 3. ఉ 3. る。 *్శ & 父 * 安 * 安 qు ** 苹 **. ** s •3, *。 * 效 $ 3. * & ● - - - ** * கிளைகளிலே அழகாகப் பூக்களை மலரச் : る。 ఉమ్బ్రో & o - - * 季 * چه ; செய்ததற்காக ம ண் னி ற் கு ள மறைகது : * o * e - $o 卷 مه 3 கிடக்கும் வேர்கள் பரிசு எதுவும் கேட்ப : 3. - & - $ * தில்லை. 3. இ & 3. & *ు * &**るふふふ**を必******●**を*******●************* & 26