பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/33

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


&

    • をやる*●やややる*るややる****、************る必やる*必& &*** 3. 3. * * అర్ధః * * * * శ: అస్థe & 3. •ు 3. * ... it * & 受

• அவர்கள் தங்கள் கோயிலிலேயே ; 3. தங்கள் சொந்த விளக்கை ஏற்றி வைத்துச் 3. 3. சொந்தமான சொற்களால் பாடுகிருர்கள். 3. ** - o ● ** & 3. ஆனல் பறவைகள் உ ன து காலை 3. 3. ஒளியில் உன் பெயரைப் பாடுகின்றன- : * ■ - 神 ● 曾,带 * ; ஏனென்ருல் உன் பெயர் ஆகந்தம். 3. ఈస్ట్ర o * & & * శిష్ట్ర * 3. 3. 3. 3. *? عنه 3. تتمي مصم 交 تتام ፵ 3 این سیستم. る。 عيّليك كي يَلي * •& 2= که هواپسیر ایسمX تکهمسر یک تحپر భీ o عة శe o శe & * *ః 3. & * & $ శస్త్రి * 3. உனக் வி ரு ப் ப ம | ன பொழுது 3 3. கு 3. $ விளக்கை அணைத்துவிடு. $ 3. - o - * *్య• 3. உனது இருளை நான் தெரிந்துகொண்டு 3. 3. அதைக் காதலிப்பேன். 3. 3. 3. ** 3. 3. 4×o る 夺 e *を●やる*** ゃ***をや**や●●●●姿姿る*る**るを**必較*必受や***** 33