பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/35

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ふる**るをやや*必**る●●&**必*いるる******* るる************ ** ఉe శ 3. ళ 令 tష్ట్ర & & 3. ఉ• iK) *స్టe 3. <e 哆 sko o 鸞 酸 饶 参 4 多 3. எனது தலைவனே, என் வாழ்க்கையின் : 3. ஒவ்வொரு நரம்பும் சுதி கூட்டப்பெற்ருல், 3. 寫 3. ళs so 酸 叠 旁 漫 歌 శe 8 பிறகு நீ தொட்டபொழுதெல்லாம் அன்பின் : exe 镑 象 争 3. இசை பொங்கும். 哆 o * ** శా• *& శి• శః * ఉష్ట్ర ** o & * & 哆 ● అతి ** ** •3. & e; * 3. o 酸

3. \\ హ్రీ &

  • ్య 4 & * & ് * &

•3. o 4 略 ళ *る * 夺 & <> & ته o * 3. 受 § உன் அன்பிலே எனக்கு கம்பிக்கை $ ※ 彰 象 瑞 令 3. யுண்டு என்ற இதுவே என் இ றுதிமொழி : § யாக இருக்கட்டும். 3. ళ * o 簿 鄰 態 零 _

        • ふふふふやふふふをふふ******ふ*る**る等をふふふ姿説・る・る******●

35