பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/41

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


缘 爱

  • A% $4.4.4 *******

يتم ع * *్మ శి• & 浚 * شعر مصر مفید -هی ****** t.* 苓 * @ o

&******* • o శః 禽

  • ..湾 察必察

第 教 叙 禽 叙 னறு ᎼFᏮa6Ꮘ❍6ᎣlᎼᏜᏮü ண்டு. ச் செ ர்கள் உ 银 தாஜமகாலுககுச 桑 காட்டம் பார்க் G கிறவ 净..等..掌§, -, -o, -ae, ae鲁 を&&&*&&&&&を&

ம் கவிதை யணங்கு னிலே படுவதில்லை. 参 தாஜ்மகால் என்னும் க அவா.கள கண §. -o...&. ,��. ...o...o...*..*..** 魯 **を&を&*********& � } என்று 令 ககக கட்டாதா பகலாகவே இரு தேனி ஆசைப்படுகிறது. இரவாகவே இரு 觉《冷庐《海** 魯*令 ***象&をき& を&ををを&&&&&みる&***&る***み***** 始 ககக கட்டாதா எனறு ரி ஆசைப்படுகிறது. குள்ளக ●、.象x。伞、伞、<袭 ******? o * 接 绶 第 ↔ 参 沸 寮 够 o 43 s இ_i, *ళ్మీ శ్య る** 德畅