பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/46

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


- ம உலகமும வானும வொரு உயரத்திலு விரிவடைவதை உணர்கிருன். ・さ**を&を&&を&******** �...,��...&....!o...o...o...o...o.�. .ae∞&を&&きる&&シ&*******%る*る**&****&& %&々る々々々々々々々々々々々々々々々々々々&&る**&&&&&&&る&&&&&**********必み�� 心春 蔡惠誉 &必 3暴急令 *心•«»爱 ×急令 龟 &医您)惠公 受可≡ 3*S5因溪 ?必 ·�� &•翻3 研 செல்கிறவன் - $ LI LI 6¥J 6ôT ஒரு ச் சுவைத்து ம ளள மு

ய காண்கிருன். 任 Š体).既 b8 &@?�Cỡ &可梁必制學 海研命·홍Š 必怒 *e9 €5 e5注释$ *•S莎交 ?e9€9必 ய்வாளன். wo * 制

-

& றறுககுள ப்பரப்பை o பலாவின் கனியை பாடுகிருன் கலைஞன். கணக்கிட்டுக் هم عهم عهم عنهم عهم عني ****る**る மலையின் பலாவின் 必| �

  • @奉

管 �9图坦历@息等 ! る* &?·없用户叠 必≤ ��费 如9岁费 交•¿• 参«» ���� •费 * 意x事心 心 必& !|きしゃいふド*ド*、*****●ト*ートタト* *ト****�.-.-)...o...o...o...o.. --*レードとドトドとドふドトドードふドとド*ふド* *�...&o. -o. →!» る&&&発&**&&&&&&*&&み**&&**&&&&***&&&*******&る&*&&&る&&る家を&ゃ&を&を&&& 48