பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/50

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


↔

  • &をふややふる***** &※●を*****************や●******

త: ఇు ఉు 哆 శః ● 었 受 3. & & so • 44 * * o 爱 娜 ・~. ? 3. தோல்வியின் இடிக் குரலைக் கேட்டுச் 3. ; சோர் வுரு த உறுதியுள்ள உள்ளத்திலே § 4్యత 晚年 ● 该 酸 ; வெற்றியின் சங்கநாதம் ஒலிக்கிறது. 3. ● & & * & & & معه 空 ● & 3. & * $ 3. 3.

  • $ త•
翰● i

& & ஆ

ఉe ఈు

e 多 空 教伞
  • & & *る。 శ్రీః 3. o & 3. விசும்பிடைத் தோன்றும் வானவில்லின் § 3 வளைவிலே ஊஞ்சலிட்டு அதில் இன்பமாக 3 & $

& ஆடலாம் என்று உலகை அழைக்கிருன் 3. 3 கவிஞன். * 3. 3. 姆” 始 哆 • 3. அ டு த் த கணத்திலே வா ன வி ல் 3 3. மறைந்துவிடும் என்று கூறிக் கொண்டிருக் 3. త4 哆 参 ఉప్సి 3 கிான் வி твоfl. o 3. ரு ஞளு 3. శ 4ు తః o ●******※るぐる&る**る**る*******※●●●●●●●●●を象●●●●●※ 52