பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/51

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


●●●●**る***る姿*る***るるるる*ぐ><***●るるるややるるるるるぶる*るふる * * * o ఛ * 3. 3. & o 3. - & * . ... 3 었 முத்துப்போல இலை நுனியில் தொங்கிக் ; తe ** ; கொண்டிருக்கும் பணிச் சொட்டே, உனக்குப் : * - - - e. o ... 3 ; பளபளப்பைக் கொடுக்கும் பகலவனின் கதிர் & * களில் மயங்கி விடாதே.! $ * o * * * - to: o * 爱 சிறிது நேரத்தில் அந்தக் கதிர்களே 3. * உன்னை விழுங்கிவிடும். 令 & & 哆 3. * 3. 3. * & $ ● స్త్ర 空 3. 3. $ o .3 یعه 3. 6Հ 3. * & .3• مجه § குழந்தையின் கோபம் மறு கணத்திலே ; t్మ• * ; சிரிப்பாக மாறி இன்பம் பயக்கிறது. 3. مxه 變 * - * مه & ர்க்கவைைடய கோபம் வஞ்சமாக سیمه 交 முதிர்ந்தவனுை ஞ 3. .ே மாறித் துன்பம் பயக்கிறது. 3. * o * - - e * & 3. இறைவன் குழந்தைகளைத்தான் உல # 3. sa ப் ன். & ; குக்கு அனுப்புகிரு 3. * & 3. $ $344&34.3°43&443&stoozzo&43335 53