பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/63

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ఫ్లఫ్ర 毛 { ބޮހަށި ޟޫށަށިކީ

:
        • る**や●る**必●やる**る● & &*るふぐ*** るる*必***** ఛ4ళిళ 3. 3. * o <r ** 争 * 琴z م*ه 3. 3. శe 受 * ** 3. * -> * 盎 - + o3. கதிரவன் காய்கிருன் என்பதற்காகச் 3. 3.

& செ வனிடம் சினம் கொள்ளவதில்லை مجه 3. + e의 ளுவதி o § శి: - - - 怡 Qo తః தனக்கு உயிர் கொடுப்பவன் அவனே : 哆 g o o * o ; என்று அதற்குத் தெரியும். $ ళ * తపి, هیه 3. $ ఇష్ట్ర ఆస్ట్లు : * శe 令 అర్ధ9 & ** * ● • * ఫ్రో o 令 * ఈ• & & o & o * :e & ● & * ళ o

Ž

வாழ்க்கைத் திரையிலே பல வண்ணங் * களைக் குழைத்து மனம்போன போக்கிலெல் 3 லாம் தீட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன். {} அதற்குப் பொருள் கண்டுபிடித்து மதிப் : பிடும் திறனுய்வாளன் கருணையோடு பார்ப் & பான் என்பது எனது நம்பிக்கை. ● 令 3. Ö

& & 3. 哆 & 参 る*&をやをや●●●●●●巻る***●●●●****必*る***る 65 & る。