பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/69

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


**●●●●るを** 必尊●*** 姿る**** ●み **●※ &********※ ※●る姿 ఉఫి 3. © ఛే 懿 o 毅 ు | i 斜 领 3. ஓவியச் சாலையில் ஓர் அழகிய ஓவியத் ; * தைக் கண்டு மகிழ்ந்தவன், அதை விலை $ 豪 哆 邻 發 歌 & ; கொடுத்து வாங்கித் தன் வீட்டிலே : ; வைத்து அது களவு போகாமலிருக்க வேண் ; 3. டுமே என்று கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக் 3. ; கிருன். 3. డి & o : & & * *& * ° @ مخينه o * * & * శ్మీకి o * so 哆 «ξε o 哆 !/ ** & * ** يه & 多 3. 3. 'ు 6 * *る。 •& *ు * .తస్థు یوه 3. * 3. § త్మీ ఇ• 堂 3. 领 ● o مه 3. உனனுடைய முகக கோணலுக்காகக் & ఆ 冷 孕 ※ (3 * 3. கண்ணுடியைப் பழிக்காதே. 4 శ6 * * o * مه۔ ********** &るるるるタをや*る**を****※●●●●*※********※● 71