பக்கம்:பதினாறும் பெறுக.pdf/22

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
19

19

பெருமகள் :

வாழ்த்து-விருத்தம்

பசும்பாலும் சீனியும்போல் சேர்ந்துலகில் பண்புடைய குடும்ப நலம் சுவைத்திடுவீர் விசும்பதனில் தண்மதியும், அதைெளியும் விளங்குவபோல் வாழ்க்கையினில் திளைத்திடுவீர் நசுங்கி விடும் உணர்வுதனைச் செம்மையாக்கி நல்லறத்தில் துணிவுடனே செலுத்திடுவீர் பொசுங்கரிய நற்பேறு பதினுளுமிங்கு பெற்றுயர்ந்து பெருமையுடன் வாழ்க! வாழ்க!

(அவர்கள் வணங்கி நிற்கப் பெருமகள் வாழ்த்திச் செல்லு

கிருள். பின்னர் தலைவனும் தலைவியும் மகிழ்வோடு பாடி

யாடுகின்றனர்)

பாட்டு-தாளம்-ராகம்

தலைவன் : வாழ்வாங்கு வாழுவோம் வளமாக வாழுவோம் வலிவோடு தமிழ்வாழும் நாட்டிலே, தாழ்வேதும் வருகுமோ? தரமேதும் குறையுமோ? தன்மானம் காப்பனின் வீட்டிலே? நாட்டிலே (வாழ்)

தலைவி குயிலாகக் கூவுவோம் மயிலாக ஆடுவோம் குறைவில்லாப் பேரின்பம் பருகுவோம் ஒயிலாக ஒளியாக ஒற்றுமையின் விளைவாக உயர்வான வாழ்வுதனைப் பெறுகுவோம், ப்ருகுவோம் (குயி,

(கைகோர்த்துப் பறந்து மகிழ்கின்றனர்)

பாட்டு -தாளம்-அடை

தலைவன்' ஆணெட்டும் பெண்ணெட்டும் ஆகப் பதினறு

அருமைக் குழந்தைகள் பெறவேண்டும் - ஆகட்டும் போகட்டும் என்று சொல்லிப்பின்னர் அடியேனை ஏமாற்றவிட மாட்டேன்

தலைவி ஐயையோ பதினறு அம்மம்மா பதினறு

ஆகாதென்னுல்ப்யோ நான் மாட்டேன் ஆஸ்திக்கு ஆணுென்று ஆசைக்குப் பெண்ணுென்று அதுபோதும் இதமாகப் பெறுவேனய்யா.

பாட்டு-தாளம்-அடை

தலைவன்: கணிவன் சொல்லினையே கடந்தால்

கற்பு நிலைத்திடுமோ?-அந்த உணர்வுடையவளாய் எனக்கு உடன்படலே தருமம்

(அஞ்சுகிருள்)

தலைவி : மன்னிக்க வேண்டுமத்தான் என்றனின்

மனந்தடுமாறியதோ-எந்த எண்ணிக்கையானுலும் பிள்ளையை ஈன்றிங் நான் தவறே

(பணிகிருள். தலைவன் அன்போடு துக்கி விடுகிருன். இரு வரும் மகிழ்கின்றனர். செல்வாங்கம் துடிக்கிருர், முத்த னும், பரம்சிவமும் சுவைக்கின்றனர்).