பக்கம்:பதினாறும் பெறுக.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
23

மன்னிப்புத் தருவாயோ என் மனைவி-கற்பின் மாணிக்கமே என்றன் பொன்னழகி என்ன நினைத்து நீ மடிந்தனையோ?-என்ன இறவாத பிண்மாக்கி மறைந்தனையோ? (மயங்கி விழுகிருன். பின்னர் மெதுவாக எழுந்திருக்கிருன்)

பாட்டுவேறு-தாளம்-ஆதி

பெருமகள் அளவுக்கு மிஞ்சிளுல் அமுதமும் நஞ்சாம்

அளவோடு பெற்று அறிவோடு வாழ்க!

தலைவன் தெளிவுக்கு எங்கள் வாழ்விது கண்டீர் . திட்டமில்லாமலே பெற்றிடவேண்டாம்

எல்லோரும் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் நிலம்

வாழிய் தமிழர்கள் வாழியவே!

வாழ்வு வளம்பெற குடும்புநலம் பெறும் வன்கயினை உணர்ந்து வாழியவே! வகையினை உணர்ந்து வாழியவே!

முற்றுகிறது. (எல்லோரும் கைதட்டுகின்றனர். திரை விழுகிறது. செல்வரங்கம்

ஆத்திரப்படுகிருர்) கல்லூரித் தலைவர்: (முன் வந்து பெரியோர்களே!) மாணவ மாணவி யரே "ஆடுவோமே பள்ளுப்பாடுவழே இனி அச்சமில்லை இன்பநிலை தேடுவோமே என்று தொடங்கிய நாடகம், "அளவுக்கு மிஞ்சிளுல் அமுதமும் நஞ்சாம், அளவோடு பெற்று அறிவோடு வாழ்க’ என்று முடிவு பெறுகிறது. நாம் ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்து ஆச்சமற்ற இன்பநில்ை பெற வேண்டும்ானல், குடும்பநலத் திட்டம் காட்டுகின்ற வழிப்படி கட்டுப்பாடு செய்துகொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அளவுக்கு மிஞ்சாமலும் அமுதமான_வாழ்வை நஞ்சாக ஆக்காமலும், அளவோடு மக்களேப் பெற்று, அறிவோடு இாழ்ந்திட முடியும். இவ்வுரிய கருத்துள்ள-பயனுள்ள நாட்கத்தினை நடத்திய தமலவேணி குழுவினர்க்கு எங்கள் மனம் நிறைந்த நன்றியை. . . . . . . . . . செல்ல (எழுந்து) நிறுத்துமையா பேச்சை பிரமாதப்படுத்தாதீர்! இந்த நாடகத்திலே என்னய்யா கருத்து கொடிகட்டிப் பறக்குது? தலைவர்: குடும்ப வாழ்வுக்குத் தேவையான கருத்துக் கனிகளின் இலப்படையல் இந்த நாடகம். பிரத்தியட்ச வாழ்வின் படப்பிடிப்பு செல்வ குடும்பத்திலே அதிகம் பிள்ளே பெறக்கூடாதன்னு சொல்றவங்க மெதில்லுே தமிழ் வருஷத்தை மறந்திடனும் வாத்தி

தெரியுமா சங்கதி?

க. தலைவர்: வருஷத்தை என் மறக்க வேண்டும்? செல்வ: பிரபவ முதல் அட்சய முடிய அறுபது வருஷங்களும், நாரத பகவ்ர்ன் பெத்த அறுபது பிள்ளைகளோட பெயராக்கும்.

ஆன் அதுக்கு பதிலாத்தான் இப்ப திருவள்ளுவர் ஆண்டு

延P莎莎 ്ടു്. இது தேவையில்லையே எசமான்? ಟ್ವಿಭf

செல்வ: முத்தா! நீ நிறுத்தடா பிரின்சுபாலைக் கேக்குறேன்.

- மண்ணுக்கு மர்ம்பாமா மரத்துக்கு இலை பாரம்?

4 س-5-387