பக்கம்:பதினாறும் பெறுக.pdf/38

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
35

காங்.ே 14 இடம்: கமலவேணி வீடு காலம்: வீற்பகத்

(கமலவேணி ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து திருக்குறள் படித்துக்

கொண்டிருக்கிருள்) கமல (பாடுகிருள்)

'ஒத்ததறிவான் உயிர் வாழ்வான்; மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும்" -

(இளங்கோவும், சுந்தரமும் வருகின்றனர்) கமல. வா. இளங்கோ தம்பி யாரு? இளங்: என்னுடைய தம்பியைப் போன்றalன். கமல போன்றவன் என்ருல், உண்மையில் தம்பியல்ல என்து

பொருளா? இளங்: இனித்தான் எதையும் ஆராய வேண்டும். பெயர் சுந்தாம்! என் தந்தையை அப்பன் என்கிருன். அவர் இவனை அனதை என்கிருர். எனக்கொன்றும் விளங்கவில்லை. கமல தம்பி! உனக்கு அம்மா இருக்கிருர்களல்லவா? கந்தரம் : இருக்கருங்க. பேரு மாலதிங்க. கமல தாய் இருக்கும்போது குழந்தை எப்படி அஞதையாகும்:

சுந்தரம் தாய் மட்டுமல்லம்மா. தகப்பனும் இருக்காருங்க. எங்க

- வீட்டுக்கு வர்றபோது காசு பணம் கொடுக்கருரு. கண்ணே

மகனேன்னு பிரியமா புேசருரு. அவுங்க வீட்டுக்கு நான் போனதும் அளுதைப் பயலே போடா வெளியேங்கருரே!

கமல: இளங்கோ இதென்ன வேடிக்கை? இளன்: இதிலே எதோ ஒரு மர்மம் இருக்கிறது. என் தாய் இறந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகின்றன, இரண்டாம் தர்ால் செய்து கொள்ளும் அறிவிலியல்ல நான் என்று எல்லோ ரிடமும் சொல்லுபவர். ஆணுல் வாரத்தில் ஓரிரு நாட்கள் வீட்டில் இருக்கமாட்டார். கமல எங்கே போவார்? இளங்: கேட்டால் தோட்டத்துக்கு போவதாகச் சொல்லுவார். சுந்தர வாசத்திலே இரண்டொரு நாள்தான் அப்பா எங்க விட்டிலேவந்து

தங்குலாரு. கமல என்ன இளங்கோ? இளங்: முத்தன் வாரத்திலே ஒரு முறை கூடையைக்கொண்டு போய் வீட்டுச் சாமான்கள் யாருக்கோ வாங்கிக் கொடுத்து விட்டு வருவான். சுந்தர : அது எங்க வீட்டுக்குத்தான் அம்மீள்கிட்டே கொண்டாந்து

கொடுப்பான், சாப்பாட்டுச் சாமான். கமல! என்ன இளங்கோ? இளங் சென்ற கிழமை முத்தன் அப்பாவிடம் பேசும்பொழுது அவரது தவறு பற்றி இடித்துப் பேசின்ை. "மாலதியைக் கிே

டால் தெரியும். அந்தத் தனது சுன்குன், ! வைதர் ஆக,

337}5-6