பக்கம்:பாரதிதாசன் தாலாட்டுகள்.pdf/54

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


52 பாரதிதாசன்

சம்பந்த சுவாமிகள் வரலாற்றைக் கூறுவது முந்தியதினும் வேறானது.)

எம்பந்த மெல்லாம் ஈடறுக்க வந்தருளும் சம்பந்தனென்னும்பேர்தாங்கங் குருபரனோ?

மறைக்காட்டிற் சொல்லரசை மறையடைத்த திருக்கதவம் திறக்கும்வகைபாடுமெனச் செப்பும் தவக்கொழுந்தோ.

ஆலவாய் கண்டுமங்கையர்க்கரசி என்னுமிசைக் கோலமிகு பதிகம் கூறிப் பணிகுருவோ?

வாழ்கஅந்தணரென்னும் வாய்மைத் திருப்பதிகம் வீழ்கங்கை நேர்மையை மேலெதிர விடும்தேவோ?

நன்றுதீதென்றறியாந்ாயேன் வினையிருளில் துன்றியலை யாதருளத் தோன்றுந் தினகரனோ?

9. ஏகநாயகர் தாலாட்டு.

(19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி. 30 கண்ணிகள். "உதிப் பித்த பன்னூல் ஒளிர அடியேன் பதிப்பிக்கவே கடைக்கண் பார்” என்று மட்டும் வேண்டி டாக்டர் சாமி நாதையரவர்களையும் பாடும்படிசெய்துவிட்டதுதாலாட்டு இலக்கியத்தின் ஈடுபாடு, திருவிடை மருதூர் பற்றி ஐயரவர்கள் பாடியது.)

எல்லாத்தலத்தும் இடைமருதே மேலாமென்று எல்லாமளித்தாட் கியம்பியருள் மாமணியோ!