பக்கம்:பாரதிதாசன் தாலாட்டுகள்.pdf/55

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தாலாட்டுப் பாடல்கள் 53

தெய்வமில்லை என்னுஞ் சிதடர்கள் வாய்மூடச் செய்வரத னாகியநம் தெய்வ சிகாமணியோ!

துங்கத் தமிழ்மொழியின் தூய்மை எவரும் மறியச் சங்கப் புலவரிடைத் தங்கியருள் நாவலரோ!

ஆராவமுதோ அருட்கடலோ எம்முடைய தீராத துன்பமெலாந்தீர்க்குந் சிவக்கொழுந்தோ!

கருதும் அடியார் கவலையெலாம் போக்கி மருத நிழலினிடை வாழ்ந்தருளும் மாமணியோ!

10. சங்கராசாரியர் தாலாட்டு.

(19ஆம் நூற்றாண்டின் இறதி. 21 கண்ணிகள். அச்சுதனந்த சுவாமிகள் பாடியது.)

புலனாதி கள்வழயிற் போகாதருகிருத்தி நலமார் அருட்பார்வை நாட்டவந்த நாயகனோ.

நானிவனென்றுன்னாமல் நடுவாயிலங்கறவே தான்மரும் நிலையிதெனச் சாற்றுஞ் சகத்குருவோ.

மாயை அவித்தையெலாம் மாண்டவழி காணாமல் ஒயும் படியருளில் ஒன்றவைக்கும் உத்தமனோ.

துவிதப் பிழையறுக்கத்துசங்கட்டியொன்றாக்கி விவிதச்சங் கற்பமெலாம் வேரறச்செய் வித்தகனோ.

என்னைஅழித்தெழுந்த இன்பப் பெருக்கோபின் தன்னையெனக் களித்த சமரசசாட்சாத்பரனோ.