பக்கம்:பாரதித் தமிழ்.pdf/106

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஸ்வாமி அயேதானந்தர்

21 gఅడి) 1908

(இத்தியா பத்திரிகைக் கட்டுாை)

இந்த வாரத்தில் சென்னையிலே நடந்த சமா சாரங்களுக்குள் வெகு முக்கியமானது ஸ்வாமி அபேதானந்தரின் வரவேயாகும். பாரத நாட்டு மகரிஷிகளில் ஒருவரும் ஜகத் பிரசித்தருமாகிய ஸ்வாமி விவேகாநந்த பரம ஹம்ஸரது ஸகபாடியும் பூரீமத் ராமகிருஷ்ண பரப்ரஹ்மத்தின் சிஷ்யருமான அபேதாநந்தர் பல வருஷ காலமாக ஐரோப்பா, அமெரிக்கா முதலிய இடங்களில் மண்ணுசையிலும் பொன்னசையிலும் அமிழ்ந்து கிடக்கும் மனிதர் களிடம் வேதாந்த மார்க்கம் உபதேசித்து அவர் களுடைய இரும்பு நெஞ்சுகூட ஞானத் தீயில் இளகு மாறு செய்வித்துப் பெருங்கீர்த்தி பெற்றுவிட்டு, இப்போது தமது தாய் நாட்டிற்கு மீண்டு வந்திருக் கிரு.ர்.

இவருக்குச் சென்னையிலே நடந்த உபசரணை களையும், இவர் சென்னையிலே செய்த உபந்நியாசக் கருத்துக்களையும பற்றி மற்றாே.ரிடத்திலே பிரஸ் தாபம் செய்திருக்கிருேம். இவரும் இவரது கூட் டாளிகளும் கடல்மீது எத்தனையோ ஆயிரம் காதம்