பக்கம்:பாரதித் தமிழ்.pdf/371

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

372 பாரதி தமிழ்

உலக சரித்திரத்தில் நிலை நிறுத்தி வைத்தாரோ, அந்தக் கான்ஸ்டன்டைன் ராஜாவே மீளவும் பட்டத்துக்கு வர வேண்டுமென்று தேசத்தில் பெரும் பகுதியார் உறுதி செய்து விட்டார்கள். இந்த விஷயத்திலும் நேசக் ககதியின் முக்கிய வல்லரசுகளுக் குள்ளேயே, தெளிவான அபிப்பிராய பேதங்கள் தோன்றி யிருக்கின்றன. யுத்தம் முடிந்து, யுத்தத் திலே தாமடைந்த வெற்றியின் லாபங்களைப் பங் கிடத் தொடங்கிய கால முதல் நேசக் ககதி ராஜ்யங் களுக்குள்ளே அபிப்பிராய ஒற்றுமைகளைக் காட்டி லும் அபிப்பிராய பேதங்களே அதிகமாக ஏற்பட்டு வந்திருப்பதைக் கவனிக்குமிடத்து, அவற்றுடன் இப் போது புதியதோர் ஸங்கடம் நேர்ந்திருப்பதொரு மிகையாகத் தோன்றாது. முழுகக் குளித்தால் பிறகு குளிரில்லை யென்பது தமிழ் வசனம். சில தினங்களின் முன்பு பார்லிமெண்ட் ஸ்பையில் மிஸ்டர் போனார்லா பேசியபோது, கிரேக்க தேசத்தின் ஸ்ம்ரrக பதவி யைப் ப்ரான்ஸும், இங்கிலாந்தும் கைவிட்டு விட்ட தாகவும், ஆதலால் இப்போது அந்நாட்டின் உள் விவகாரங்களில் குறுக்கிடும் அதிகாரம் அவ் வல்லரசு களுக்குக் கிடையாதென்றும் .ெ த ரி வி த் தார். ப்ரான்ஸ் தேசத்து மந்திரிகளோ கான்ஸ்டன்டைன் ர ஜாவை மறுபடி கிரேக்க ஜனங்கள் பட்டத்துக்கு வைக்கக் கூடாதென்று பஹிரங்கமாக ஆக்ஷேபித்து வருகிறார்கள். இனி நேசக் ககதியைச் சேர்ந்த மூன்றாவது ஐரோப்பிய வல்லரசாகிய இத்தாலியின் அபிப்பிராயத்தைக் கவனித்தால், பிரான்ஸ் சொல் வதற்கு நேர் விரோதமாக இருக்கிறது.

கான்ஸ்டன்டைன் ரா ஜா பட்டத்துக்கு வாராமல் தடுக்கும் எந்தக் கார்யங்களிலும் தான் ஸம்பந்தப்பட முடியாதென்று இத்தாலி ஸ்பஷ்ட மாகத் தெரிவித்துவிட்டது. அமெரிக்கர்-ஐக்ய