பக்கம்:பாரதியாரின் நகைச்சுவையும் நையாண்டியும்.pdf/127

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


123 இதுபோலவே சீமந்தத்துக்கும் கிரயம் வாங்கிக் தாண்டான். பிறகு அந்தப் பெண்ணே விலக்கி வைத்து |ட்டு, வேருெரு பெண்ணை விவாகம் செய்து கொண்டு, து. மாமனரிடத்திலும் முன்னைப் போலவே பண குல்கள் செய்து வருகிருன். பணம் கொடுக்க வழி iல்லாத குடும்பத்தாரும், அவர்களைப் பார் த் து ப் fதவிக்கும் சிலரும், இந்தவிஷயத்தில் ஏதேனும் சீர்திருத் ம் செய்யவேண்டும் என்று விரும்புகிரு.ர்கள். கல்யாண ாகாமல் காலேஜிகளில் படிக்கும் பிரமசாரிப் பிள்ளைகள் மக்குள் கூடி, இனிமேல் மாமனரிடம் தண்டம் வாங்குவ தில்லை என்று பிரதிக்கினை செய்துகொள்ளவேண்டுமென்று கிலர் சொல்லுகிருர்கள். பிள்ளையின் தகப்பனன்ருே பணம் வாங்குகிருன்? அதற்குப் பிள்ளை சபதம் செய்து கொண் டால் என்ன பிரயோஜனம்? நியாயத்தில்கூடத் தகப்பன் வார்த்தையை மீறி நடக்கும் பிள்ளைகள் நமது நாட்டிலே பலரில்லை. இதுவெல்லாம் வீண் வார்த்தை பெண்களுக்கு விடுதலையுண்டானல் ஒழிய விவாக சம்பந்தமான ஆயிரத் தெட்டு ஊழல்கள் நீங்க வழியில்லை. பாரதியாரும் சின்னச் சங்கரன் கதையும் பாரதியார் எழுதிய சின்னச் சங்கரன் கதை முழுக்க முழுக்க நகைச்சுவையும், நையாண்டியும், கிண்டல்களு இாக அமைந்துள்ளது. எந்தப் பக்கத்தை எடுத்துக்காட் ாகத் தரலாம் என்பது இயலாத காரியம். அத்தனை இகும் வஞ்சப் புகழ்ச்சியும் நிறைந்தது. வேண்டுமானல் னச் சங்கரன் கதையையே முழுவதுமாகப் படித்துக் ாள்ளுங்கள். பாரதியாரின் நகைச்சுவை உணர்வுக்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக் காட்டு. பாரதியார் நகைச்சுவை இல்லாத இடத்திலும்கூட கைச்சுவையைக் காண்பவர். பாரதியார் நகைப்பு வந்து