பக்கம்:பாரதியாரின் நகைச்சுவையும் நையாண்டியும்.pdf/82

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


78 (ஒருமை பன்மை இரண்டும் பெண்களுக்கு உயர்வைம்ே காட்டும்) வேதவல்லிக்கு நாற்காலி கொடுத்தோறு உட்கார்ந்தாள். தாகத்துக்கு ஜலம் கொண்டுவா! சொன்னுள். பக்கத்திலிருந்த குழந்தையை மடைய பள்ளியிலிருந்து ஜலம் .ெ கா ண் டு கொடுக்கும்படி ஏவினேன். அதனிடையே வேதவல்லி அம்மை, 'என்ன சாஸ்திரம் ஆராய்ச்சி செய்கிறீர்கள்?" என்று கேட்டாள். சங்கர பாஷ்யம் என்று சொன்னேன். வேதவல்ல் சிரித்தாள். 'சங்கர பாஷ்யமா! வெகு ஷோக். இந்துக் களுக்கு இராஜ்யாதிகாரம் வேண்டுமென்று சொல்லித் தான் மன்ருடப்போய், 'ஆனி பெஸண்ட் வலைக்குள் மாட்டிக்கொண்டாள். அவள் இங்கிலீஷ்கார ஸ்திரீ, நம்முடைய தேசத்து வீராதிவீரராகிய ஆண்பிள்ளை) சிங்கங்கள் சங்கர பாஷ்யம் வாசித்துப் பொருள்விவரித்துச் கொண்டிருக்கிரு.ர்கள். ஷோக் ஷோக்! இரட்டை ஷோக் என்ருள். ராமராயருக்குப் பளிச்சென்று கோபம் வந்துவிட்டது. சரிதானம்மா, நிறுத்துங்கள். தங்களுக்குத் தெரிந்த ராஜயுக்திகள் பிறருக்குத் தெரியாதென்று நினைக்க வேண்டாம்' என்ருர். g & Poo, இங்கிலாந்தில் ஸ்திரீகளுக்குச் சீட்டுக் கொடுத்தார் விட்டது' என்று சொல்லி, வேதவல்லி தன் கையில் இருந்: சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையை ஏறக்குறைய ராமராய்! முகத்தில் வந்து விழும்படி வீசிப் போட்டாள். ராமராய கையில் தடுத்துக் கீழே விழுந்த பத்திரிகையை எடுத்தி மெதுவாக மேஜையின் பேரிலே வைத்துவிட்டு தலைச் மேலே உத்தரத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு ஏதிே யோசனையில் இறங்கிவிட்டார். குழந்தை இச்சமயத்தி ஜலம் கொண்டு கொடுத்தது. வேதவல்லியம்மை இ;ை