பக்கம்:பாரதியும் சமூகமும்.pdf/114

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


95

டடிடம்; கூரை வேய்ந்திருக்கிறார்கள். அதில் நானுாறு ன்ளைகள் வரை ஏற்கெனவே சென்று படிக்கிறார்கள்.

தியஸாபிகல் சங்கத்தார் சில பஞ்சம பாடசாலைகளை ற்படுத்தி அந்த ஜா தி யா ைர மேன்மைப்படுத்தும் பாருட்டு மிகுந்த சிரத்தையுடன் உழைத்து வருகிறார்கள். fமதி அணிபெஸண்டுக்கு இந்த விஷயத்தில் ஏற்பட்டிருக் ம் அன்பும் உத்ஸாஹமும் மெச்சத் தகுந்தன.

பகவன் என்ற பிராமணனுக்கும் ஆதி என்ற பறைச் க்கும் ஒளவை, திருவள்ளுவர், கபிலர், பரணர், உப்பை, துவை, வள்ளி என்ற குழந்தைகள் பிறந்து உபய குலத் க்கும் நீங்காத கீர்த்தி ஏற்படுத்தியதை இக்காலத்திலும் றையர் மறந்துபோகவில்லை. சிறிது காலத்துக்கு முன்பு ரு கிழச் சாம்பான் என்னிடம் வந்து, “முப்போது நீரில் அழுகிக் குளித்தால் முனிவர்களாவாரோ? எப்போதும் இன் ததிலிருப்பவரன்றாே இரு பிறப்பாளராவார்?’ என்ற த்துவராயர் வாக்கைச் சொல்லிப் பறையென்பது ஹிந்து ாமத்தில் கோயிற் பேரிகை யென்றும், அதைக் கொட்டு வான் பறையன் என்றும், பறை யென்பது சக்தியின் பெயரென்றும், அவளே ஆதியென்றும், சிவனே பகவன் lனறு பிராமண ரூபங்கொண்டு அவளுடன் வாழ்ந்தா னென்றும், பறையர் மேன்மைப்பட்டால் பார்ப்பார், வளாளர், முதலியார், செட்டியார் முதலிய இதர ஜாதி ாரும் மேன்மையடைவார்கள் என்றும் பலவித நீதிகள்ைச் விசான்னன். அதே கருத்துடையவராய் ஹிந்துக்களுடைய விடுதலையிலும் மேம்பாட்டிலும் மிகுந்த நாட்டத்துடன் ழைத்துவரும் ரீ. நீதிபதி மணி அய்யரும், வைத்தியர் இருசுண்டராயரும், சுதேசமித்திரன் ரங்கசாமி அய்யங் காகம் பறையர் குலத்தைக் கைதுக்கி விடுவதில் தம்மால்