பக்கம்:பாரதியும் சமூகமும்.pdf/198

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

-- * •

ப் போய்வி. _ ______ * க்குவோம். புயற்காற்

ஆடபெற்றுக் .ெ தீம் திரும்பி விட -? வார்த்தைக.ட. 15 சா துக்குள் தீர்க்கமா, • ந்ார். இடையிடை.ே s |ல்லிய வார்த்தைகளில்,

தி.

‘ஹிந்து தேசமே! உன்லு னென்று புகழ்வேன்?’ என்றா

குறிப்பு-இக் கட்டுரையின் இரண. . 17.4.1917-ல்

tயானது.

36. பிங்கள வருஷம்

(குறிப்பு: இக்கட்டுரை 1917-18ஆம் ஆண்டிற் குச் சரியான தமிழ்ப் புத்தாண்டைப் பற்றியது, முதல் உலகயுத்தம் முடிவுபெருத காலம். பாரதி பார், பாண்டிச்சேரியிலேயே வாசம் செய்கிரு.ர்.

பிங்கள ஆண்டில், பின்னும் கொஞ்சம் ஷ்டம் என்று கூறுகிருன் ஒருவன். ஆனால், சாதிடத்தில் நம்பிக்கையில்லாத பாரதியார், சில சாதிடர்கள் உண்மையான ஆராய்ச்சி செய்து ஒன்களைச் சரியாகச் சொல்லக்கூடியவர் என்று *; * தரிவித்து, அப்படிப்பட்ட ஒரு சோதிடரின் 1க்காக இந்த ஆண்டின் பலன்களைப் பற்றி க்குத் தெம்பும் நம்பிக்கையும் உண்டாகுமாறு