பக்கம்:பிள்ளைக்கலி.pdf/117

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

1 I 9 ஏக்கத்தினுல் தவிக்கிறேன். தாழ்வு மனப்பான்மையில்ை சுருங்கிச் சிறுத்து ஒடுங்குகிறேன். ஒவ்வொன்முக நினைத்துப் பார்க்கும்போது அந்தத் தாழ்வு மனப்பான்மை அதிகமாகிறது. மேலும் நினைக்கிறேன்; இந்த மலைகளின் சூழலில் இப்போது இங்கே யாரும் என்னுடைய கவிதைகளின் புகழில் ஏங்குவதாகத் தெரியவில்லையே அவ்வளவு ஏன் ? நினைப்பதாகவோ, பேசுவதாகவோ கூடத் தெரிய வில்லையே. கமலக்கண்ணன் உலகம் போற்றும் கவிதைகளைப் பாடி என்ன பயன் ? அப்படி ஒரு கவி இந்தத் தமிழ் நாட்டில் இருப்பதையே மறந்துவிட்டுப் பூக்காட்சியின் விந்தைகளைப் பார்த்து இந்த மலைநகரம் முழுவதும் புகழ்கிறது : மயங்குகிறது : போற்றுகிறது. இவ்வளவு பெரிய பூங்காவில், இவ்வளவு பெரிய மலர்க் காட்சியில் இத்தனை மனிதர்களுக்கு நடுவே இவ்வளவு நேரம் சுற்றினேனே! 'கவி கமலக்கண்ணன் தமது வேனில் மலர்கள்' என்ற பாடல் தொகுதியில் பாடியிருப்பதெல்லாம் இந்தப் பூக்காட்சியைப் பார்த்ததும் நினைவுவருகிறதே! என்று எவளுவது ஒருவன்கூட இன்ளுெருவனிடம் வாய் தவறியும் பேசினதாகக் காதில் விழவில்லை! கடந்த ஒரு வாரமாக இந்த நீலகிரியின் எழில் வாய்ந்த பகுதிகளில் சுற்றித் திரிகின்றேனே! தொட்ட பெட்ட சிகரத்தில் நின்றபோது, குதிரைப் பந்தய மைதானத்தில் கும்பலினிடையே நின்று கொண்டிருத்தபோது. கடை வீதிகளில், பூங்காக்களில் எங்காவது எவளுவது ஒருவன்கூடக் கவி கமலக் கண்ணனைப் பற்றி ஒரு வார்த்தை பேசவில்லையே! கவிகளின் நினைவே வேண்டியிராத இடமா இது ? மலைகளைப் பற்றி, மேகங்களைப் பற்றி, பூக்களையும் மரங்களையும் பற்றிக் கவி கலக் கண்ணன் விதவிதமாகப் பாடியும், புகழ் பெற்றும் என்ன பயன் மலைகளின் நடுவே, மேகங்களின் கீழே, பூக்காட்சிக் குள்ளே, கமலக்கண்ணன் பாடிய செளந்தரியத்தைப் பார்த்துக் கொண்டே கமலக்கண்ணனைப் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூடப் பேசிக் கொள்ளாமல் போகிருர்களே! இயற்கையின் அழகு களுக்கும். வார்த்தைகளின் பொருளுக்கும் நடுவேயுள்ள சொத் களின் தரகன்தாளு நான் ? எனக்கென்று வேறு தனிப் பெருமையே இல்லையா ? ... ... • - ஒரு வாரமாக இருந்த ஏக்கம் மேலும் இறுகுகிறது. இவ்வாறு எண்ணிப் புண்பட்டுப் போன மனத்துடன் பூக்காட்சி நடக்கிற பூங்காவின் புல்வெளியில் அயர்ந்து சாய்கிறேன். அந்தச் சோர்வான சமயத்தில் பின்புறும் புல்வெளியில் மூலையில் கும்.