பக்கம்:புத்தரின் போதனைகள்.pdf/44

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


22. தீவினைகள் புதிதாய்க் கறந்த பால் போலே, பாவச் செயல் உடனே புளிப்பாக மாறுவதில்லை: நீறு பூத்த நெருப்பைப்போல் கனன்றுகொண்டே யிருந்து, அது மூடனைத் தொடர்கிறது. W. W. மனிதன் பாவத்தைச் செய்துவிட்டால், அதையே திரும்பத் திரும்பச் செய்யாதிருப்பானாக. அவன் அதில் திளைத்திருக்க வேண்டாம்: பாவ மூட்டை மிகவும் துக்ககரமானது. † For 'ாள் பக்கம் அண்டாது' என்று பாவத்தை இலேசாக எண்ணவேண்டாம்; துளித் துளியாக விழும் தண்ணிராலேயே குடம் நிரம்பிவிடும். பேதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பாவத்தைச் சேர்த்தாலும், அவள் பாவத்தால் நிரம்பிவிடுகிறான். ' தி * டி மாளி . இதை அறிந்துகொள்! பாவத்தை எளிதில் அடக்க முடியாது. பேராசையும் தீயொழுக்கமும் உன்னைத் தீராத துக்கத்தில் அழுத்தாமலிருக்கட்டும். ' ++ காம வெறி, போன்ற அனல் வேறில்லை; துவேஷத்தைப்போல் பற்றிக் கொள்ளும் முதலை வேறில்லை; (தெளிவின்றி) மயங்குதலைப் போன்ற வலை வேறில்லை; ஆசைகளைப்போல் (அடித்துக்கொண்டு போகும்) ஆறு வேறில்லை. † For பிக்குகளே உயிர்க்கொலை தீது, களவு தீது, சிற்றனப உணாசசிக்கு அடிமைப்படுதல் தீது, பொய் பேசுதல் தீது, நிந்தனை தீது, பயனற்ற பேச்சு துே, பொறாமை தீது, துவேஷம் தீது, போலிக் கொள்கைகளைப் பற்றிக் கொண்டிருத்தல் தீது: பிக்குகளே. இவை அனைத்தும் தீவினைகள். ' ++ - சகுனங்கள், நட்சத்திரங்கள், கனவு சாத்திரங்கள், குறிக்ளைக் கொண்டு (நன்மை தீமைகளைப்) பார்த்தல் ஆகியவற்றை அறவே ஒதுக்கிய பிக்கு சரியான வழியிலே செல்வோனாவான்; அவைகளின் தீமைகளிலிருந்து அவள் விடுபட்டவன். ' + Ar நட்சத்திரங்கள் பார்த்தல், ஜோசியம், குறிகளைக் கொண்டு அதிர்ஷ்டங்கள் துரதிர்ஷ்டங்களைக் கூறுதல், நன்மை தீமைகளை முன்னதாக அறிந்துகூறுதல் - இவைகள் யாவும் தகாத செயல்களாம். ' ப. ராமஸ்வாமி 45