பக்கம்:புத்தரின் போதனைகள்.pdf/66

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பிக்குகளே, இப்பொழுது கவனியுங்கள் (சேர்க்கையாகச்) சேர்ந்துள்ள பொருள்கள் யாவற்றிலும் (பிரிந்து) அழிவுறும் இயல்பு அடங்கியுள்ளது என்பதை நினைவுறுத்தியே நான் உங்களுக்கு உபதேசம் செய்கிறேன். உங்களுடைய விமோசனத்திற்காக இடைவிடாமல் கருத்தோடு உழையுங்கள்! " A k மனமாசுகள் நீங்கி, எவன் சகல சீலங்களிலும் நிலைத்து நின்று, அடக்கமும் உண்மையும் உள்ளவனோ, அவனே சீவர உடைக்கு உரியவன். ' r rך தர்ப்பைப் புல்லைத் தவறாக இழுத்தால் அது கையை அறுத்து விடுகிறது; அதுபோல், தீயவழியில் பயிலும் துறவறமும் ஒருவனை நரகில் சேர்க்கின்றது. ' Fr ஒ. பிக்கு இந்த ஒடத்தைக் காலியாக்கு பாரம் குறைந்தால் இது இலகுவாக ஒடும்; விருப்பையும் வெறுப்பையும் சேதித்துவிட்டால், நீ விடுதலைப் பேற்றை அடைவாய். ' For Mr பிக்குகளே வஸ்ஸிகைச் செடி வாடிப்போன மலர்களை உதிர்த்து விடுவதுபோல், நீங்களும், விருப்பு வெறுப்புகளைக் கைவிட்டுவிட வேண்டும். '

  • *

= ی=ي உடலில் அமைதி,டே. .ெ அ.மதி, உள்ளத்தில் அமைதியுடன், நிதான நிலைபெற்று, உலகின் ஆசைத் தூண்டுதல்களை ஒழித்த பிக்குவே உபசாந்தி பெற்றவன் என்று கூறப்படும். ' הלך הלך இளவயதாயிருப்பினும், புத்த தருமத்தில் மன் மகிழ்ச்சியுடன் ஈடுபடும் பிக்கு, மேகத் திரையிலிருந்து விடுபட்ட வெண்மதி போல, இவ்வுலகில் ஒளியைப் பரப்புகிறான். ' + or - இந்த உபதேசமே புத்தர் பெருமான் சீடர்களுக்குக் கடைசியாகக் கூறிய உபதேசமாகும். 88 / புத்தரின் போதனைகள்