பக்கம்:புத்தரின் போதனைகள்.pdf/87

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


41. மரணம் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்துள்ள வியாமத்தைப் பெரிய வெள்ளம் அடித்துக்கொண்டு போகிறது; அதுபேல், மனிதன் (வாழ்க்கையில் இன்பங்களாகிய) மலர்களைப் பறிந்து கொண்டு அதிலே ஈடுபட்டிருக்கும்போதே, மரணம் அவனை அடித்து கொண்டு போய்விடுகிறது. '

  • A

மனிதன் (இன்ப) மலர்களைப் பறித்துக்கொண்டிருக்கும்போது, அவன் இன்பங்களில் திருப்தியடையுமுன், மணம் கலக்கமுற்றிருக்கும் போதே, மரணம் அவனை வென்றுவிடுகிறது. W. A மனிதன் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பவே முடியாது தப்பித்துக் கொள்ளும் இடம் பரந்த வானத்திலும் இல்லை, , , , பிலும் இல்லை, மலையின் குகைகளிலும் இல்லை.

  1. *

எமனால் பிடிக்கப்பட்ட ஒருவனை அவன் பெற்ற மக்கள் காக்க முடியாது; தந்தையும் தமர்களும் காக்க முடியாது ம்றாயை நம்பியும் பயனில்லை. ' W. W. இந்த உலகத்தில் அநித்தியமான மனிதர்களுடைய வா ைதுன்பமும் வேதனையும் கலந்து அற்பகாலமே _ளில், பிறந்தவர்கள் (யாவரும்) மரணத்தை விலக்குவதற்கு எவ்வித வழியுமில்லை; முதுமை யடைந்ததும் மரணமே ஏற்படுகின்றது. உயிருள்ள ஜந்துக்கள் அனைத்திற்கும் இதுவே இயல்பாகும்." A M கனிவுற்ற கனிகள் விரைவிலே கீழே விடலாம். அதுபோல், பிறவி யெடுத்துள்ள மனிதர்கள் எந்த நேயத்திலும் மரணமடைந்து விடக்கூடும்." A di நரகர்களாகிய மனிதர்கள் ஒவ்வொருவராகத் துக்கிச் செல்லப்படுகின்றனர். பந்துக்கள் பார்த்துத் துக்கித்து அரற்றிக் கொண்டிருக்கும்போதே அவர்கள், கொலைக்களத்திற்கு எருதை அழைத்துச் செல்வதுபோல், அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றனர், இதைக் கவனிக்கவும்! " ப. ராமஸ்வாமி | 89