பக்கம்:புத்தரின் போதனைகள்.pdf/93

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அநுபந்தம் பெளத்தத் திருமுறைகள் பாலி மொழியிலுள்ள பெளத்தத் திருமுறைகளுக்குத் திரிபிடகங்கள் என்று பெயர். பிடகம் என்றால் கூடை, திரி என்றால் மூன்று. எனவே மூன்று கூடைகளில் அவை நிறைந்துள்ளன. திரி பிடகங்களாவன: சுத்த பிடகம், விநய பிடகம், அபிதரும பிடகம். சுத்த பிடகம்: இது தீக நிகாயம், மஜ்ஜிம நிகாயம், சம்யுத்த நிகாயம், அங்குத்தர நிகாயம், குத்தக நிகாயம் என ஐந்து நிகாயங்கள் அல்லது தொகுதிகளைக் கொண்டது. தீக நிகாயத்தில் 3 வக்கங்களும், மஜ்ஜிம நிகாயத்தில் 15 வக்கங்களும், சம்யுத்த நிகாயத்தில் 5 வக்கங்களும், அங்குத்தர நிகாயத்தில் 11 நிபாதங்களும் உள்ளன. குத்தக நிகாயம் 15 சிறு நூல்களைக் கொண்டது. அந்நூல்கள் வருமாறு: குத்தக பாடம் தம்மபதம் உதாநம் இதிவுத்தகம் சுத்தநிபாதம் விமானவத்து பேதவத்து தேரகாதை தேரிகாதை ஜாதகம் நிக்தேசம் படிஸம்தாமக்கம் அவதானம் புத்தவம்சம் சரியாபிடகம் விநய பிடகம்: இது பிக்குகள் பிக்குணிகளுடைய ஒழுக்கங்களுக்குரிய விதிகளைத் தொகுத்துக்கூறுவது. இதன் மூன்று பகுதிகள் சுத்தவிபங்கம், கந்தகை, பரிவாரம். அபிதரும பிடகம்: சுத்த பிடகத்தில் கூறப்பெற்றுள்ளதருமத்திற்கு இது விளக்கமாக அமைந்துள்ளது. இதன் ஏழு பகுதிகளாவன: 일 5