பக்கம்:பூக்காடு (கவிதை).pdf/137

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பூக்க சடு

ப. காணித்த தத்தி யினுல் பத்து தா. கள்

மனமார மேலான ஒய்வு த கிதார் 1

அ. க ங்களிக்கப் புறப்பட்டார் சங்க ர ப்யா ,

அவசர மேன் : கி பாய்த்தத்தி தானே தான்று,

முகஞ்சனிக்கும் ம&னவிக்குப் புடைவை, தாய்க்கு

முழுவென்னைச் சேலே, மத்து ம் தின் பண் டங்கள்,

சகமனிக்கும் கடைச்ச ரக்கு யாவும் வாங்கிச்,

சவை.ெ குகத் திரைப் ப.மு.ம் பார்த்து விட்டு...

தள்ளிரவில் மென்காவத்து விடு சேர்ந்து

தய மாக p:ன பானை அழைத்த போது

உள்ளபடி உங்கான்னை மாண்ட செய்தி

உங்களுக்குத் தெரியாதா ? ஒய்வு வேண்டிக்

கன்கrமுறை கையாண்டு, தாய் மு. கத்தைத்

காணுமல் ஏ.மrத்து கோட்டை விட்டிச் !

கொள்ளிவைக்கப் பின்னவரசக் குறையி னுலே

குழந்தைதான் கருமங்கள் செய்தான் !' என்சூன்.