பக்கம்:பூக்காடு (கவிதை).pdf/74

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பூக்காடு

ம&னவிக்கு மகன் பிறந்து கணிப்.புச் செய்தி

வத்திருத்தோர் தெரிவித்து மகிழ்வு பூண். சர்.

தி ைவெல்லன. அவளாக ஒடிச் சென்றேன் -

நேரடியாய் ப் பாசித்து விட் டால் நானு மென்றே

அனைவரையும் அனுப்பிவிட்டுத் தனியே போனேன் :

  • அத்தானு ? வாருங்கள் ! அருமைச் செல்வன்

இனியேனும் த.ைமப்பிரிக்கா திருப்பா னுக ! -

என்னெதிரே ஆ.ாருங்கள் !" என்ருள், வித்தை !

நெகி ழ்த்திருக்கும் ஆடைத&னத் திருத்தி டாமல்

திலே மறந்து குலக்கொடியின் வரவால் மிக்க

மகி ழ்த்திருக்கும் மனப் பாங்கை முகத்திற் காட்டி

வற்ருத பரிவோடும் அ முதப் பாலேப்

பகிர்த்தனிக்கும் யாசத்தை என்ன சொல்வேன் !

பழைய நாள் நாணத்தைத் துளியும் கானுேம் :

தகர்த்தெறிய வத்த, என்றன் புதிய விரன்

தானாகத்தின் திலேஉயர நெடு தாள் வாழ்க !