பக்கம்:மருதநில மங்கை.pdf/84

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
82புலவர் கா. கோவிந்தன்
 

பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவனோடு ஊடிய தலைவி, ஊடல் தீர்ந்து கூறியது இது.

1. முகை-அரும்பு; நாப்பண்-நடுவே; 2. தளைவிட்டமலர்ந்த; 3. இறைஞ்சினள்-கவிழ்ந்து; வீழ்பவர்க்கு-விரும்பிய கணவனுக்காக; இனைபவள்-வருந்துபவள்; 4. அரி-செங்கோடுகள் படர்ந்த; 5. தகை-அழகுடைய; புள்ஒற்ற-பறவை தாக்க; 7. உறைத்தரும்-துளிர்க்கும்; 8. தகைபூத்த-அழகைப் பெற்ற; செல-அழிய; 10. சாலா-அமையாத; 11. பெறுகற்பின்-பெற்றால்; 14, நின்-உன்னால்; அணங்குற்றவர்-வருந்திய பரத்தையர்; 16. மண்ணுற்ற- கழுவப்பெற்ற; மணி ஏதும்-நிறத்தால் நீல மணியை வெல்லும்; 17. வீ-மலர்; 21. கடைஇய-தூண்டிய; தோயலம்தழுவேன்; 22. இடை ஊடல் நிறை-உள்ளத்தை ஒருவழி நிறுத்தும் நிறை என்னும் குணம்; 23. கடவுபு-செலுத்தி; கைத்தங்காது-என்பால் தங்காது.