பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/117

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


வெப்பத்தை ஒரு பாகை சென்டி கிரே டு க்கு உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அள்வு ஆகும். அறிவியலில் பொதுவாகக் கலோரிக்குப் பதிலாக ஒர் அலகு ஆற்றல் ப னி, வெப்பத்தைக் குறிக்க 'ஆல்' என்ற அலகு பயன் படுத்தப்ப்டுகிறது. ஒரு 'யூல் என் பது ஏறத்தாழ 4 கல்ோரி. calorific value : Gauủu sigral : உணவு அல்லது எரிபொருள தரும் சூட்டின் அளவு. calorimeter: swäumas : &lடின் அளவு காட்டும் கருவி.

calorimetry : sgw©araei :

camcolit : காம்கோலிட் : லிதியம் கார்போனேட் என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

camphor : கற்பூரம் (கு ட ம்) : வயிற்று உப்புசம் அகற்றும் மருந் தாகப் பயன்படுகிறது. இருமல் மருந்துகளில் கற்பூரம் கலந்த அபினிக் கரைசல்ாகச் சேர்க்கப் படுகிறது. கற்பூர எண்ணெய் நோவகற்றுவதற்கு வெளிப்பூச்சு மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. campylobacter : smửứì(#a0munrả டர் : கிராம் சாயம் எடுக்காத, நகரும் திறனுடைய நீண்ட பாக் டிரியம். இது பல நாட்கள் நீடிக் கக்கூடிய கடுமையான வயிற்றுப் போக்கினை உண்டாக்குகிறது. canaliculotomy " : sr 9; üb u & குழாய் மாற்று மருத்துவம் : கான லிகுலஸ் என்ற உடலில் உள்ள சிறு கால்வாய் போன்ற அமைப் பின் பிற்பகுதிச் சுவரைத் துண் டித்துவிட்டு, வடிகால் குழாயினை ஒர் எ லும் புக் கால்வாயாக மாற்றுதல். canaliculus : srai*\@jsodo; Quodr குழாய், நுண்கால்வாய்; சிறுகுழல் : இடலிலுள்ள சிறு கால் வா ய் போன்ற அமைப்பு. புருவத்தின்

99

கண்ணிர்ப்பை

விளிம்பிலிருந்து,

இதற்கு

வரையுள்ள குழாய் எடுத்துக்காட்டு.

cancellous ;. z-buss#scissou புடைய புரைத்தமென் எலும்ப்ாகிய : எலும்புகளில் இழையிதழ்க் குறுக் குப் பின்னல் அன்மப்பு மூலம் கடற்பஞ்சு போன்ற: தேன்கூடு போன்ற தன்மையுடைய.

сапсег : ц 6 п. т іі; § உடலின் A'S:::::::; தாறுமாறான வளர்ச்சி எதனை

தீங்கிலா வளர்சசி

பும் குறிக் கி றது. இந்த ಕ್ಲಿಕೆ త్థలో ஏற்படு றது. உடலிலுள்ள சத்து ப் దోశ:వే ஒட்டுண்ணிபோல் உண்டு வளர்கிற்து. இது உறுப்பு களை உள்ளிருந்து அழிக்கிறது. அண்டைத் திசுக்களைத் தாக்கி, உறுப்புகளை உருமாற்றுகிறது.

cancerocidat : qğpJäQastrébsä : புற்று நோய்க்கொல்லி மருந்து.

cancerophobia : ubgignmüš

கிலி, புற்றுநோயச்சம்: புற்றுமருட்சி :

புற்றுநோய், பற்றிய அளவுக்கு

ԱԱ e9ծ & Ան.