பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/368

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


350

pyrogenic contamination, smilē சல் பொருளால் தூய்மைக்கேடு : காய்ச்சல் உண்டாக்கும் பொரு ளால் ஏற்படும் தூய்மைக்கேடு. சிரை வழி ஏறறப்படும்.திரவமருந் துகளில் கலந்தால் காய்ச்சல் வரும்.

pyrogen test : காய்ச்சல் பொருள் சோதனை. pyropericardium t ®su a-ap& சீழ் pyrascupe: காய்ச்சல் அளவி: சூடு செய்யப்பட்ட ஒரு பொருளின் வெப்பத்தை அதன் ஒளியைச்

டாக்கப்படாத இ ய ற் கை ப் பொருளின் ஒளியுடன் gుర9ు பார்த்து அள்விடும் கருவி.

| pytotherapy செயற்கைக் காய்ச்

சல் : செயறகை முறையில் காய்ச் சல் உண்டு பண்ணுதல்.

pyrotoxin : smủả giò nửữ. pyroxican : பைரோக்சிக்கம்: வீக் கத்தைப் போக்கி நோவகற்றும் மருந்து. pyuria : சிறுநீர்ச் சீழ், சீழ் நீரிழிவு : சிறுநீரில் சீழ் போதல்.